KALENDAR DOGAĐAJA

Jul 2019

100% Planinski odmor sa vežbanjem
RTANJSKI CENTAR

4 - 7 

100% planinski odmor

Jun 2019

10 - 16 

AKRO DRUŽINA
Rtanjski Mikro Akro skup
Partnerska akrobatika
Mikro Akro

21 - 23 

RTANJSKI CENTAR
Vežbanje bez napora -
Učenje o poreklu pokreta
Grupe

Maj 2019

3 - 5 

RTANJSKI CENTAR
Lebdeći sistem vežbanja 
Instruktorski kurs Modul 1
Lebdeci kurs

April 2019

12 - 14 

KUĆA ČAJA | SUNČEVA TRPEZA
Slobodna kuhinja iz prirode sa
Nešom Travkom i Mirjanom Petrović

19 - 21 

RTANJSKI CENTAR
Prolećni vikend u Rtanjskom centru