Isceljujući vikendi

Hrastopoštovanje

Hrastopoštovanje

Rtanj i tihovanje

Rtanj i tihovanje

Rtanj i radost

Rtanj i radost

Lebdeći sistem

Lebdeći sistem

Lišćanje ispod Rtnja

Lišćanje ispod Rtnja

Ovako je bilo u sali nekad

Ovako je bilo u sali nekad

Zvucno iscelenje na našem imanju

Zvucno iscelenje na našem imanju

Logorske vatre na našem imanju

Logorske vatre na našem imanju

Sala

Rtanjski centar - sala za vežbanje

Rtanjski centar - sala za vežbanje

Predavanja u sali

Predavanja u sali

Lebdeći sistem

Lebdeći sistem

Rtanjski centar - sala za vežbanje

Rtanjski centar - sala za vežbanje

Lebdeći sistem

Lebdeći sistem

Sala u izgradnji

Sala u izgradnji

Zidali smo prirodnim materijalima- slama, glina, drvo.

Naše imanje

Rtanjski centar imanje

Rtanjski centar imanje

Rtanjski centar imanje

Rtanjski centar imanje

Rtanjski centar imanje

Rtanjski centar imanje

Pogled sa kućice na drvetu

Pogled sa kućice na drvetu

Rtanjski centar imanje

Rtanjski centar imanje

Kućica na drvetu

Kućica na drvetu

Veliki orah

Veliki orah

Veliki orah

Veliki orah

Bašta

Bašta

Pokretni kokošinjac

Pokretni kokošinjac

Smeštaj

Soba u kući čakmari

Soba u kući čakmari

Soba u kući čakmari

Soba u kući čakmari

Soba u kući čakmari

Soba u kući čakmari

Soba u kući čakmari

Soba u kući čakmari

Kupatilo 1

Kupatilo 1

Kupatilo 2

Kupatilo 2